Nordic Swan Living käsittelee henkilötietoja asiakkaidensa palvelemiseksi. Henkilötietoja käsitellään esimerkiksi kun toimitamme tilatun tuotteen tai tiedotamme VIP-asiakkaitamme. Saamme henkilötiedot pääsääntöisesti suoraan asiakkailtamme palveluiden käytön tai tuotteiden tilaamisen yhteydessä. Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista.

Rekisterinpitäjä

Nordic Swan Living Oy
Ryynimyllynkatu 1 00920 Helsinki
+358 (0) 50 3010 229
info@nordicswanliving.com

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteeseen liittyen, jotta voisimme esimerkiksi toimittaa tuotteita sekä tiedottaa asiakkaitamme. Käsittely perustuu asiakassopimuksiimme tai oikeutettuun etuumme ylläpitää asiakassuhteita. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteeseen liittyvien lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Käsittelemme VIP-asiakkaidemme henkilötietoja tiedottaaksemme ajankohtaisista asioista perustuen suostumukseen tai oikeutettuun etuumme ylläpitää asiakassuhteita. Käytämme tiedottamisessa MailChimp-palvelua. Voit poistua VIP-asiakaslistaltamme eli peruuttaa suostumuksesi tai vastustaa käsittelyä tästä.

Verkkopalveluidemme tarjoaminen, niiden käyttöön liittyvä tilastointi sekä niillä suoritettuun vierailuun perustuva mainonta perustuu suostumukseen tai oikeutettuun etuumme kehittää liiketoimintaamme asiakkaidemme palvelemiseksi. Verkkopalveluihimme liittyen käsittelemme henkilötietoja varmistuaksemme tietojenkäsittelyn turvallisuudesta lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi.

Jos lähetät pyynnön rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi, tallennamme pyynnön ja sen johdosta tehtyjen toimenpiteiden tiedot, jotta voimme täyttää meitä koskevan lakisääteisen osoitusvelvollisuuden.

Emme käytä henkilötietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme henkilötietoja, joita saamme pääsääntöisesti suoraan asiakkailtamme. Näihin tietoihin kuuluvat:

  • asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot
  • tiedot tilatuista tuotteista ja muut tilaukseen liittyvät tiedot
  • sähköiset tunnistetiedot ja tiedot verkkopalveluidemme käytöstä

Sopimukseen perustuvien pakollisten tietojen antaminen on edellytyksenä sopimuksen täyttämiseksi, kuten esimerkiksi tavaroiden toimittamiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista. Henkilötietojen säilytysaika määräytyy pääsääntöisesti kirjanpitoon liittyvien lakisääteisten velvoitteiden perusteella ja on noin 7 vuotta.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsittelevät ne työntekijämme, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Luovutamme tai siirrämme henkilötietoja käsittelyn edellyttämissä määrin seuraaville yhteistyökumppaneillemme:

  • verkkopalveluihin liittyvät tekniset toimittajat
  • tavaroiden toimittamisessa käytetyt logistiikkayritykset
  • MailChimp-palvelu
  • analytiikka- ja markkinointikumppanit, kuten Facebook ja Google
  • kirjanpitoon liittyvät palveluntarjoajat

Henkilötietoja siirretään Euroopan ulkopuolelle vain sellaisille vastaanottajille, jotka ovat toteuttaneet lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset turvatoimet.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistamista varten. Käsittelemme rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä lainsäädännön mukaisesti sekä säilytämme tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajan.